PN-EN 62423:2013-06/A12:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 9.2.3 i Załącznik ZA. Załącznik ZZ (informacyjny) zastąpiono dwoma nowymi Załącznikami – Załącznikiem ZZA (informacyjnym) związanym z Dyrektywą 2014/30/UE oraz Załącznikiem ZZB (informacyjnym) związanym z Dyrektywą 2014/35/UE.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62423:2013-06/A12:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 05-04-2023
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62423:2012/A12:2022 [IDT]
ICS 29.120, 29.120.50