PN-EN 62217:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wnętrzowe i napowietrzne wysokonapięciowe izolatory polimerowe -- Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy izolatorów polimerowych, których część izolacyjna wykonana jest z jednego lub kilku materiałów organicznych. Niniejsza norma dotyczy izolatorów polimerowych zarówno z pełnym rdzeniem, jak i izolatorów osłonowych. Izolatory te stosuje się w wysokonapięciowych liniach napowietrznych oraz w urządzeniach wnętrzowych i napowietrznych. Przedmiotem niniejszej normy jest - określenie ogólnych terminów, dotyczących izolatorów polimerowych; - ogólny opis metod prób stosowanych w badaniach konstrukcyjnych izolatorów polimerowych, - określenie kryteriów przyjęcia albo odrzucenia wyrobu, o ile zachodzi taka potrzeba. Celem wymienionych badań, kryteriów i zaleceń jest zapewnienie odpowiedniej żywotności izolatorów w normalnych warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych (patrz Rozdział 5). Tę normę należy stosować tylko łącznie z odpowiednią normą wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62217:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wnętrzowe i napowietrzne wysokonapięciowe izolatory polimerowe -- Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 62217:2013 [IDT], IEC 62217:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62217:2007 - wersja polska
ICS 29.080.10