PN-EN 62054-11:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62054-11:2006 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: Wymagania szczegółowe dla odbiorników sterowania częstotliwością akustyczną

Zakres

Określa szczegółowe wymagania dla badań typu nowo wyprodukowanych wnętrzowych elektronicznych odbiorników sterowania częstotliwością akustyczną do odbioru i interpretacji impulsów o częstotliwości akustycznej nałożonych na napięcie sieci energetycznej i do wykonywania odpowiadających im operacji łączeniowych. W tym systemie częstotliwość sieciowa jest zasadniczo używana do synchronizacji nadajnika i odbiorników. Zarówno częstotliwość sterująca jak i kodowanie nie są określone w tej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62054-11:2005 - wersja angielska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: Wymagania szczegółowe dla odbiorników sterowania częstotliwością akustyczną
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62054-11:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61037:2001 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62054-11:2006 - wersja polska