PN-EN 61779-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 2: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 5 procent metanu w powietrzu

Zakres

Podano wymagania dotyczące przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych przyrządów grupy I, służących do wykrywania i pomiaru stężeń metanu w atmosferze kopalnianej. Dotyczy przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiaru stężenia objętościowego metanu w powietrzu od 0 procent (v/v) do najwyżej 5 procent (v/v)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 2: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 5 procent metanu w powietrzu
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 09-07-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-2:2000 [IDT], IEC 61779-2:1998 [MOD]
ICS 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-2:2004 - wersja polska