PN-EN 61467:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Izolatory do linii napowietrznych -- Łańcuchy izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy łańcuchów izolatorów z osprzętem lub bez osprzętu, złożonych z pojedynczych izolatorów ceramicznych, szklanych lub kompozytowych, stosowanych w liniach napowietrznych prądu przemiennego i liniach trakcyjnych, o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V i o częstotliwości między 15 Hz a 100 Hz. Norma ta dotyczy także stosowanych w stacjach łańcuchów izolatorów z osprzętem i bez osprzętu o podobnej konstrukcji. Niniejsza norma wprowadza znormalizowaną metodę badawczą w próbach łukiem elektrycznym łańcuchów izolatorów z osprzętem. Wprowadza ona także znormalizowaną metodę badawczą w próbach łukiem elektrycznym krótkich łańcuchów izolatorów. Normy tej nie stosuje się w przypadku łańcuchów izolatorów z osprzętem, zamontowanych na słupach lub konstrukcjach wsporczych niemetalowych. Niniejszej normy nie można stosować bezpośrednio do badań wsporczych izolatorów liniowych lub ich zespołów, ani do układów izolacyjnych takich jak wsporcze izolatory liniowe z odciągiem, gdyż ich zestawów montażowych nie można odtworzyć za pomocą znormalizowanych konstrukcji opisanych w niniejszej normie. Jednak normę tę można stosować jako podstawę uzgodnień dotyczących badań tego rodzaju izolatorów i układów. Przedmiotem tej normy jest: - zdefiniowanie użytych terminów, - opis znormalizowanej metody próby,- określenie kryteriów oceny wyników prób. Próby łukiem elektrycznym nie są obowiązującym elementem specyfikacji izolatora liniowego. Znormalizowane metody badań i kryteria oceny określone w tej normie zaleca się, gdy próby łukiem elektrycznym zostaną uznane za konieczne. Norma ta nie ma na celu upowszechnienia obowiązku wykonywania takich prób

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61467:2012 - wersja polska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych -- Łańcuchy izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego
Data publikacji 23-04-2012
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 61467:2008 [IDT], IEC 61467:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61467:2009 - wersja angielska
ICS 29.080.10, 29.240.20