PN-EN 61169-50:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 50: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 4,11 mm w systemie szybkiego sprzęgu -- Impedancja charakterystyczna 50 om (typ QMA)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych typu QMA o szybkim sprzęgu. Złącza te stosowane są zazwyczaj z przewodami falistymi i giętkimi o częstotliwości charakterystycznej 50 Ω w aplikacjach średniej mocy o zakresie działania do 6 GHz. Określono wymiary interfejsu dla złączy ogólnego przeznaczenia z informacją odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów i obowiązkowe badania wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy typu QMA. W niniejszej specyfikacji podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu DS oraz uwzględniono wszystkie programy badań i wymagania kontroli. Wymiary oryginalne są w systemie metrycznym. Wszystkie niezwymiarowane zobrazowane konfiguracje podano w celu poglądowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61169-50:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 50: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 4,11 mm w systemie szybkiego sprzęgu -- Impedancja charakterystyczna 50 om (typ QMA)
Data publikacji 13-05-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61169-50:2015 [IDT], IEC 61169-50:2014 [IDT]
ICS 33.120.30