PN-EN 61167:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN
Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania funkcjonalne dla lamp metalohalogenowych do ogólnych celów oświetleniowych.
Niektóre wymagania podane w niniejszym dokumencie, zawarte są w "arkuszu danych odpowiedniej lampy". Dla niektórych lamp arkusze danych są zawarte w niniejszym dokumencie. Dla innych lamp, objętych zakresem niniejszego dokumentu, odpowiednie dane są dostarczane przez producenta lamp lub odpowiedzialnego dostawcę.
Wymagania niniejszego dokumentu odnoszą się tylko do badania typu.
Wymagania i tolerancje określone w niniejszym dokumencie są zgodne z badaniami próbki do badań typu przedłożonej w tym celu przez producenta. W zasadzie ten typ próbki do badań powinien składać się z jednostek posiadających cechy typowe dla produkcji producenta i jeśli to możliwe powinien pochodzić z centralnej części partii.
Można się spodziewać że większość produkcji będzie zgodna z niniejszym dokumentem po spełnieniu tolerancji podanych w niniejszym dokumencie przez wyprodukowaną próbkę do badań typu. Ze względu na rozprzestrzenianie się produkcji jest nieuniknione, że czasami będą produkty nie spełniające określonych tolerancji. Wskazówki dotyczące planów pobierania próbek i procedury inspekcji, patrz ISO 2859-10.

* wymagane pola

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61167:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 419
Grupa cenowa XK
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 61167:2018 [IDT], IEC 61167:2018 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61167:2016-09 - wersja angielska
ICS 29.140.30
Elementy dodatkowe PN-EN 61167:2019-01/A1:2019-03E