PN-EN 61023:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie morskie do pomiaru prędkości i przebytej drogi (SDME) -- Wymagania dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań

Zakres

Powołaną Rezolucję IMO A. 824 w całej treści normy zastąpiono Rezolucją IMO MSC.96 (72). Cytowaną treść Rezolucji A. 824 zastąpić treścią Rezolucji IMO MSC.96 (72). Odpowiednie zmiany wprowadzić w rozdziałach i podrozdziałach 4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.6, 4.3.1 oraz w rozdzile 5 i załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61023:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie morskie do pomiaru prędkości i przebytej drogi (SDME) -- Wymagania dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań
Data publikacji 27-03-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 61023:2007 [IDT], IEC 61023:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61023:2008 - wersja angielska
ICS 47.020.70