PN-EN 61023:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61023:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Urządzenia do pomiaru prędkości i przebytej drogi (SDME) -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i wymagane wyniki badań

Zakres

Powołaną Rezolucję IMO A. 824 w całej treści normy zastąpiono Rezolucją IMO MSC.96 (72). Cytowaną treść Rezolucji A. 824 zastąpić treścią Rezolucji IMO MSC.96 (72). Odpowiednie zmiany wprowadzić w rozdziałach i podrozdziałach 4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.6, 4.3.1 oraz w rozdzile 5 i załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61023:2008 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Urządzenia do pomiaru prędkości i przebytej drogi (SDME) -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i wymagane wyniki badań
Data publikacji 29-01-2008
Data wycofania 27-03-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 61023:2007 [IDT], IEC 61023:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61023:2003 - wersja polska
ICS 47.020.70
Zastąpiona przez PN-EN 61023:2009 - wersja polska