PN-EN 61009-2-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61009-2-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Arkusz 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci

Zakres

Uzupełnia lub modyfikuje odpowiednie punkty normy PN-IEC 1009-1, dostosowując je do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61009-2-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Arkusz 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 28-10-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61009-2-1:1994 [IDT], EN 61009-2-1:1994/A11:1998 [IDT], IEC 61009-2-1:1991 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-IEC 1009-2-1:1996 - wersja polska, PN-IEC 1009-2-1:1996/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61009-2-1:2008 - wersja polska