PN-EN 61008-1:2007/A13:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Zmieniono wymagania dotyczące działania członu kontrolnego wyłączników RCCB o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA (Podrozdział 8.11) oraz obniżono wartość siły magnetomotorycznej przy sprawdzaniu działania członu kontrolnego takich wyłączników (Podrozdział 9.16)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2007/A13:2012 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 24-05-2012
Data wycofania 23-05-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2004/A13:2012 [IDT]
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska