PN-EN 61000-5-7:2005 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 5-7: Wytyczne instalowania urządzeń i ograniczania zaburzeń -- Stopnie ochrony przed zaburzeniami elektromagnetycznymi zapewniane przez obudowy (kod EM)

Zakres

Opisano wymagania techniczne, metody badań i procedury kwalifikacji dotyczące stopni ochrony obudów przed zaburzeniami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 40 GHz. Właściwości ekranujące powinny być mierzone przed zainstalowaniem wewnętrznego wyposażenia elektrycznego i/lub elektronicznego. Zdolność ekranowania mierzy się w celu wykazania, że obudowa zapewnia wystarczające ekranowanie od energii elektromagnetycznej, umożliwiające zachowanie akceptowalnych właściwości kompletnego urządzenia podczas badań zgodnie z odpowiednimi normami IEC. Celem niniejszej normy jest określenie powtarzalnego sposobu oszacowania własności ekranowania elektromagnetycznego pustych obudów mechanicznych, włączając szafki i stojaki, oraz określenie kodu znakowania pozwalającego producentowi na wybranie obudowy o znanym tłumieniu pól elektromagnetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-5-7:2005 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 5-7: Wytyczne instalowania urządzeń i ograniczania zaburzeń -- Stopnie ochrony przed zaburzeniami elektromagnetycznymi zapewniane przez obudowy (kod EM)
Data publikacji 06-04-2005
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-5-7:2001 [IDT], IEC 61000-5-7:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-5-7:2002 - wersja angielska
ICS 33.100.20