PN-EN 61000-4-27:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-27: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetrię napięcia

Zakres

Ustalono zasady oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na asymetrię napięcia w odniesieniu do urządzeń trójfazowych 50/60 Hz o fazowym prądzie zasilania nie większym niż 16 A (nie dotyczy grup odbiorników jednofazowych przyłączonych między przewodem fazowym a przewodem neutralnym)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-27:2004 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-27: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetrię napięcia
Data publikacji 01-07-2004
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-27:2000 [IDT], IEC 61000-4-27:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-27:2002 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-27:2004/A1:2011P, PN-EN 61000-4-27:2004/A1:2009E