PN-EN 61000-4-22:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-22: Metody badań i pomiarów -- Pomiary emisji promieniowanych i odporności w pomieszczeniach w pełni ekranowanych (FARs)

Zakres

Ustanowiono wspólną procedurę walidacji, wymagania do stanowiska pomiarowego urządzenia badanego oraz metody pomiarów w pełni bezechowych pomieszczeniach (FARs), gdy w tym samym FAR przeprowadza się pomiary emisji promieniowanych oraz oceny odporności na promieniowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-22:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-22: Metody badań i pomiarów -- Pomiary emisji promieniowanych i odporności w pomieszczeniach w pełni ekranowanych (FARs)
Data publikacji 28-06-2011
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-22:2011 [IDT], IEC 61000-4-22:2010 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20