PN-EN 61000-4-34:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-34: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A

Zakres

Podano procedury badań odporności, wymagania dotyczące urządzeń o fazowym prądzie zasilającym do 16A i zalecane poziomy probiercze

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-34:2009 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-34: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A
Data publikacji 28-04-2009
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-34:2007 [IDT], IEC 61000-4-34:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-34:2007 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-34:2009/A1:2010E