PN-EN 61000-4-12:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-12:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne -- Podstawowa publikacja EMC

Zakres

Określono wymagania dotyczące odporności i metody badań sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w warunkach roboczych, w odniesieniu do przebiegów oscylacyjnych reprezentowanych przez: niepowtarzalne, tłumione, oscylacyjne stany przejściowe (tłumione przebiegi sinusoidalne) występujące w liniach zasilania niskiego napięcia, a także w liniach sterujących i sygnałowych dołączonych do sieci publicznych i niepublicznych. Norma nie jest przeznaczona do określania badań stosowanych w odniesieniu do specyficznych urządzeń lub systemów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-12:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne -- Podstawowa publikacja EMC
Data publikacji 27-03-2007
Data wycofania 05-08-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-12:2006 [IDT], IEC 61000-4-12:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-12:1999/A1:2002 - wersja angielska, PN-EN 61000-4-12:1999/A1:2003 - wersja polska, PN-EN 61000-4-12:1999 - wersja polska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-12:2009 - wersja polska