PN-EN 60970:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody określania ilości i wymiarów cząstek stałych

Zakres

Opisano procedury pobierania próbek do badań oraz metody oznaczania stężenia cząstek stałych i składu granulometrycznego. Wyszczególniono 3 metody. W metodzie pierwszej wykorzystywany jest automatyczny licznik cząstek działający na zasadzie kontrastu świetlnego. W pozostałych dwóch wykorzystywany jest mikroskop optyczny. Wszystkie metody podane powyżej stosowane są zarówno do badania świeżych jak i używanych cieczy elektroizolacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60970:2008/AC:2008E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60970:2008 - wersja angielska
Tytuł Ciecze elektroizolacyjne -- Metody określania ilości i wymiarów cząstek stałych
Data publikacji 29-01-2008
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60970:2007 [IDT], IEC 60970:2007 [IDT]
Zastępuje PN-C-04177:1981 - wersja polska
ICS 29.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60970:2008/AC:2008E