PN-EN 60966-2-6:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 MHz do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-24

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60966 zawiera wymagania szczegółowe dotyczą giętkich kabli współosiowych opisanych w normie wieloczęściowej IEC 61196. Dotyczy przewodów ze złączami, przeznaczonych do odbiorników radiowych i telewizyjnych, w szczególności kabli podgrupy F (patrz IEC 61169-24). Niniejsze kable ze złączami stosuje się zgodnie z IEC 60728-4.
Niniejsza część IEC 60966 zawiera wymagania podrodziny i nasileniu, które będą stosowane.
Badania dopuszczające, podczas kwalifikacji należy prowadzić zgodnie z IEC 60966-2-1:2008, 12.2 biorąc pod uwagę określone warianty kabli. Powtarza się jedynie badania, których wynik może zależeć od tych wariantów.
Podczas zatwierdzania zgodności, kwalifikację należy prowadzić dla podzespołów wybranych do oceny zdolności CQC (funkcja kwalifikacyjna komponentów), jak zdefiniowano w IEC 60966-2-1:2008, 12.3 i opisano w instrukcji CM (funkcja manualna). Jeśli w CM nie określono inaczej, badania z grup Ba i Eb wykonuje się na wszystkich partiach dostarczonych wyrobów, a pozostałe badania wykonuje się na podzespołach wybranych do oceny zgodności (CQC), jak określono w IEC 60966-2-1:2008 i opisano w instrukcji CM.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60966-2-6:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 MHz do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-24
Data publikacji 21-03-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60966-2-6:2017 [IDT], IEC 60966-2-6:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60966-2-6:2009 - wersja angielska
ICS 33.120.10