PN-EN 60966-2-4:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 MHz do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-2

Zakres

Niniejsze wymagania szczegółowe dotyczą giętkich przewodów współosiowych opisanych w normie wieloczęściowej IEC 61196. Dotyczy przewodów zakończonych złączami przeznaczonych do odbiorników radiowych i telewizyjnych, w szczególności przewodów podgrupy 9,52 (IEC 61169-2). Niniejsze przewody stosuje się zgodnie z IEC 60728-4. W niniejszych wymaganiach szczegółowych podano rodzaje wymagań i ich ostrości dla poszczególnych podgrup przewodów. Badania dopuszczające, podczas kwalifikacji należy prowadzić zgodnie z IEC 60966-2-1, Podrozdział 12.2 biorąc pod uwagę określone warianty przewodów. Powtarza się jedynie badania, których wynik może zależeć od tych wariantów. Podczas zatwierdzania zgodności, kwalifikację należy prowadzić dla podzespołów wybranych do oceny zdolności (CQC), jak zdefiniowano w IEC 60966-2-1, Podrozdział 12.3 i opisano w Podręczniku CM. Jeśli w CM nie określono inaczej, badania z grup Ba i Eb wykonuje się na wszystkich partiach dostarczonych wyrobów. Pozostałe badania wykonuje się na CQC, jak określono w IEC 60966-2-1, Podrozdział 12.3 i opisano w CM.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60966-2-4:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 MHz do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-2
Data publikacji 08-11-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60966-2-4:2016 [IDT], IEC 60966-2-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60966-2-4:2009 - wersja angielska
ICS 33.120.10