PN-EN 60835-3-11:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-11: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Urządzenia kanału służbowego do transmisji SCPC-PSK

Zakres

Opisano metody pomiarów urządzeń kanału służbowego, również z interfejsem dla sygnału mowy, wykorzystującego urządzenia końcowe z jednym kanałem na jednej fali nośnej, z kluczowanym przesuwem fazy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-3-11:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-11: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Urządzenia kanału służbowego do transmisji SCPC-PSK
Data publikacji 10-12-2002
Data wycofania 07-06-2024
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-11:1995 [IDT], IEC 60835-3-11:1995 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60835-3-11:2002 - wersja angielska
ICS 33.060.30