PN-EN 60793-1-45:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-1-45:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące pomiarów średnicy pola modu (MFD) włókien światłowodowych. Opisano cztery metody: (a) bezpośredniego skanowania w polu dalekim; (b) metoda zmiennej apertury w polu dalekim; (c) metoda skanowania w polu bliskim; (d) metoda dwukierunkowego pomiaru reflektometrycznego. Wszystkie cztery metody mają zastosowanie do włókien światłowodowych jednomodowych typu B, przeznaczonych do pracy w pobliżu pasma 1310 nm lub 1550 nm

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60793-1-45:2005/AC:2008E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-1-45:2005 - wersja angielska
Tytuł Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 12-06-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-45:2003 [IDT], IEC 60793-1-45:2001 [MOD], IEC 60793-1-45:2001/COR1:2002 [MOD]
Zastępuje PN-EN 188000:2002 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-1-45:2018-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60793-1-45:2005/AC:2008E