PN-EN 60617-5:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 5: Przyrządy półprzewodnikowe i lampy elektronowe

Zakres

Podano 185 symboli graficznych przeznaczonych do stosowania w schematach technicznych. Służą one do odwzorowywania urządzeń, ich elementów lub ich zespołów, spełniających określone funkcje. Symbole zostały przygotowane z myślą o zastosowaniach elektronicznych. Podane symbole należą do następujących grup tematycznych: symbole rozróżniające przyrządów półprzewodnikowych, przykłady diod półprzewodnikowych, tyrystorów i tranzystorów, przykłady przyrządów światłoczułych i czułych na pole magnetyczne, elementy symboli różnych typów lamp elektronowych, elementy symboli lamp mikrofalowych i prostowników rtęciowych, przykłady lamp elektronowych i elektronopromieniowych, przykłady lamp mikrofalowych, prostowników rtęciowych i detektorów promieniowania jonizującego, przyrządy elektrochemiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60617-5:2004 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 5: Przyrządy półprzewodnikowe i lampy elektronowe
Data publikacji 16-01-2004
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-5:1996 [IDT], IEC 60617-5:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60617-5:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 31.080.01, 31.100