PN-EN 60601-2-66:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-66:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych. Niniejsza norma obejmuje zastosowanie przyrządu słuchowego jako urządzenia maskującego szum w uszach, ale nie dotyczy ryzyka powstającego przy wytwarzaniu dźwięku. Akcesoria przyrządów słuchowych używane w środowiskowej opiece zdrowotnej (np. elementy zdalnego sterowania, wstęgi akustyczne, ładowarki baterii, zasilacze sieciowe) są objęte przez najczęściej stosowane normy: IEC 60065 i IEC 60950-1 lub przez inne stosowne normy IEC dotyczące bezpieczeństwa. Przyrządy słuchowe nie są wyposażone w część sieciową przeznaczoną do połączenia z siecią zasilającą prądu przemiennego. Połączenie systemu przyrządu słuchowego z siecią zasilającą jest realizowane za pomocą zasilacza sieciowego, ładowarki lub innego rodzaju akcesoriów. Interfejsy programujące lub akcesoria o zastosowaniu klinicznym są ujęte w normie ogólnej. Odłączalne części przyrządów słuchowych nie uznaje się za akcesoria, nawet gdy są dostarczane oddzielnie. Niniejsza norma nie obejmuje: implantów ślimakowych lub innych implantowanych przyrządów słuchowych, przyrządów słuchowych związanych z przewodnictwem kostnym, edukacyjnych przyrządów słuchowych, a także układów pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-2-66:2013-04/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-66:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 18-01-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60601-2-66:2013 [IDT], IEC 60601-2-66:2012 [IDT]
ICS 17.140.50, 11.180.15
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-66:2016-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-66:2013-04/Ap1:2013-11E