PN-EN 60601-2-45:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-45:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych

Zakres

Sformułowano odpowiednie wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania zestawów rentgenowskich mammograficznych i mammograficznych stereotaktycznych, odzwierciedlających szczegółowe charakterystyki i okoliczności stosowania tych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-45:2007 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych
Data publikacji 13-07-2007
Data wycofania 28-06-2011
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-45:2001 [IDT], IEC 60601-2-45:2001 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-45:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-45:2011 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-45:2011 - wersja polska