PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych

Zakres

Celem niniejszej zmiany do IEC 60601-2-43:2010 jest wprowadzenie następujących zmian:
– odniesienie do IEC 60601-1:2005 oraz IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 i jej norm uzupełniających;
– odniesienie do IEC 60601-2-54:2009 i IEC 60601-2-54:2009/AMD!:2015 i w konsekwencji przeredagowanie
podrozdziałów;
– uwzględnienie wymagania, żeby po usuniętej usterce w ciągu maksymalnie 10 minut odzyskać wszystkie
funkcje w 201.4.101;
– uwzględnienie kilku aspektów z normy IEC 61910-1:2014 i usunięcie odniesienia do IEC/PAS 61910-1:2007
w 201.4.102;
– uwzględnienie alternatywnego sposobu badania w 201.11.6.5.103;
– uwzględnienie objaśnienia przycisków sterowania przy stole w 201.12.4.106.
Dodatkowo poprawiono wiele technicznych błędów.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych
Data publikacji 12-07-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-43:2010/A1:2018 [IDT], IEC 60601-2-43:2010/AMD1:2017 [IDT]
ICS 11.040.50