PN-EN 60601-2-17:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-17:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa automatycznie sterowanych urządzeń do brachyterapii z ładowaniem następowym

Zakres

Określono szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa automatycznie sterowanych urządzeń do brachyterapii pacjentów przy wykorzystaniu technik ładowania następowego, które zawierają i stosują tylko zamknięte źródła promieniotwórcze emitujące cząstki beta, gamma i neutrony, które automatycznie przemieszczają zamknięte źródło(-a) promieniotwórcze z pojemnika magazynowego do pozycji leczenia wewnątrz aplikatora(-ów) i z powrotem do pojemnika magazynowego, które są przystosowane do przyłączenia do pacjenta, i-w których ruch źródła(-eł) promieniotwórczego(-ych) odbywa się automatycznie zgodnie z wcześniejszym zaprogramowaniem, przy użyciu zasilanego mechanizmu, który jest sterowany przez sterownik(-i) czasowy(-e) i czasowniki programowanego elektronicznie podsystemu (PESS) (komputer lub procesory) lub systemów nieprogramowanych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-17:2007 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa automatycznie sterowanych urządzeń do brachyterapii z ładowaniem następowym
Data publikacji 15-03-2007
Data wycofania 02-09-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 60601-2-17:2004 [IDT], IEC 60601-2-17:2004 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-17:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.50, 11.040.60
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-17:2015-09 - wersja angielska