PN-EN 60601-1-10:2008/A2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-10: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące opracowywania fizjologicznych regulatorów automatycznych

Zakres

Zmodyfikowano treść Rozdziałów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Załączników A, C, Bibliografię oraz „Indeks zdefiniowanych terminów stosowanych w niniejszej normie uzupełniającej”.
Ponieważ jest to zmiana do IEC 60601-1-10:2007, to do tej zmiany został zastosowany styl obowiązujący w momencie publikacji IEC 60601-1-10. Styl określony w Dyrektywach ISO/IEC Część 2:2018 został zastosowany tylko przy wprowadzaniu nowych wytycznych dotyczących stylu, które to wytyczne nie spowodowałyby dodatkowych zmian redakcyjnych. Na przykład, powołania do zmiany mają następującą formę: IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020.
Użytkownicy tego dokumentu powinni zauważyć, że podczas konstruowania datowanych odniesień do określonych elementów w normie, takich jak definicje, zmiany są przywoływane tylko wtedy, gdy w niej zmodyfikowano cytowany tekst. Na przykład, jeśli czyni się odniesienie do definicji, która nie została zmodyfikowana przez zmianę, wówczas odniesienie do zmiany nie jest zawarte w datowanym odnośniku.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-10:2008/A2:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-10: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące opracowywania fizjologicznych regulatorów automatycznych
Data publikacji 06-12-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-10:2008/A2:2021 [IDT], IEC 60601-1-10:2007/Amd 2:2020 [IDT]
ICS 11.040.01