PN-EN 60598-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną i elektryczną

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60598-1:2007/Ap1:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-1:2007 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 18-01-2007
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 190
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-1:2004 [IDT], IEC 60598-1:2003 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60598-1:2001 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2005 - wersja angielska
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 60598-1:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-1:2007/A1:2007E, PN-EN 60598-1:2007/A1:2007P, PN-EN 60598-1:2007/Ap1:2007P