PN-EN 60529:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60529:2003 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Zakres

W normie podano system klasyfikacji wskazującej, przy pomocy liter i cyfr, stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wpadnięciem obcych ciał stałych i wody oraz przed bezpośrednim dotykiem do części czynnych. Norma wymienia także rodzaje badań w celu wykazania indywidualnego stopnia ochrony obudowy. Norma określa stopnie ochrony zapewniane przez obudowę urządzeniom elektrycznym o napięciu znamionowym nie większym niż 72,5 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60529:2002 - wersja angielska
Tytuł Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 19-05-2003
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60529:1991 [IDT], EN 60529:1991/A1:2000 [IDT], IEC 60529:1989 [IDT], IEC 60529:1989/AMD1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-08106:1992 - wersja polska
ICS 29.100.99, 01.080.50, 29.020, 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 60529:2003 - wersja polska