PN-EN 60371-3-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60371-3-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wymagania techniczne dotyczące materiałów elektroizolacyjnych zawierających mikę -- Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Mikanity komutatorowe

Zakres

Określono wymagania dla kilku typów mikanitów komutatorowych opartych na płatkach miki lub na papierze mikowym. Produkty te mogą być wykonane z muskowitu lub flogopitu, zbudowane z płatków miki lub warstw papieru mikowego przy użyciu środka zdolnego do wiązania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60371-3-1:1999 - wersja polska
Tytuł Wymagania techniczne dotyczące materiałów elektroizolacyjnych zawierających mikę -- Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Mikanity komutatorowe
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 10-10-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60371-3-1:1995 [IDT], IEC 60371-3-1:1984 [IDT]
Zastępuje PN-E-11004:1987 - wersja polska
ICS 29.035.50
Zastąpiona przez PN-EN 60371-3-1:2006 - wersja angielska