PN-E-11004:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60371-3-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Materiały elektroizolacyjne -- Mikanit komutatorowy z papieru mikowego

Zakres

Norma dotyczy materiału elektroizolacyjnego otrzymywanego przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową. Wymieniono typy mikanitu komutytorowego oraz podano ogólne wymagania i badania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-11004:1987 - wersja polska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne -- Mikanit komutatorowy z papieru mikowego
Data publikacji 27-03-1987
Data wycofania 02-09-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Zastępuje PN-E-11004:1973 - wersja polska
ICS 29.035.50
Zastąpiona przez PN-EN 60371-3-1:1999 - wersja polska