PN-EN 60335-2-36:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-36:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Zawarto wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych, stosowanych w zakładach zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-36:1999 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 17-10-2002
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-36:1995 [IDT], EN 60335-2-36:1995/A2:1999 [IDT], EN 60335-2-36:1995/A1:1996 [IDT], IEC 60335-2-36:1993/AMD1:1996 [IDT], IEC 60335-2-36:1993 [MOD], IEC 60335-2-36:1993/AMD2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-08233:1990 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-36:2002 - wersja angielska