PN-EN 60335-2-27:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-27:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń emitujących promieniowanie podczerwone i nadfioletowe do naświetlania skóry do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V w przypadku urządzeń jednofazowych i 480 V w przypadku pozostałych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-27:2010/AC:2011E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-27:2010 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym
Data publikacji 15-12-2010
Data wycofania 24-02-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-27:2010 [IDT], IEC 60335-2-27:2002/AMD2:2007 [MOD], IEC 60335-2-27:2002 [MOD], IEC 60335-2-27:2002/AMD1:2004 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60335-2-27:2004 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-27:2004/A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-27:2004/A2:2009 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.170
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-27:2014-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-27:2010/AC:2011E