PN-EN 60320-2-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu

Zakres

Dotyczy dwubiegunowych nasadek i wtyków wyłącznie prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz na napięcie znamionowe nie przekraczające 250 V i prąd znamionowy nie przekraczający 16 A. Są one przeznaczone do wbudowania lub zintegrowania ze sprzętem lub urządzeniami elektrycznymi o budowie wieloczęściowej, których niezawodne sprzęgnięcie zależy od ciężaru sprzętu. Rozdziały normy uzupełniają lub zmieniają odpowiednie rozdziały PN-EN 60320-1

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60320-2-4:2009 - wersja polska
Tytuł Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu
Data publikacji 23-12-2009
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60320-2-4:2006 [IDT], IEC 60320-2-4:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60320-2-4:2006 - wersja angielska
ICS 29.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60320-2-4:2009/A1:2010E, PN-EN 60320-2-4:2009/A1:2012P