PN-EN 60282-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające prąd

Zakres

Odnosi się do wszystkich typów bezpieczników wysokonapięciowych ograniczających prąd przeznaczonych do zastosowań napowietrznych w sieciach prądu przemiennego 50 Hz oraz 60 Hz przy znamionowych napięciach przekraczających 1000 V

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60282-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające prąd
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-07-2003
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60282-1:1996 [IDT], EN 60282-1:1996/A2:1997 [IDT], EN 60282-1:1996/A1:1996 [IDT], IEC 60282-1:1994 [IDT], IEC 60282-1:1994/AMD2:1997 [IDT], IEC 60282-1:1994/AMD1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-06110:1992 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2003 - wersja angielska