PN-EN 60255-21-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przekaźniki energoelektryczne -- Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne -- Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne

Zakres

Określono dwa typy badań: badanie odporności na udary pojedyncze (próbek zasilanych i bez zasilania), badanie odpowiedzi na udary wielokrotne (próbek bez zasilania) i generalnie norma jest opracowana na podstawie IEC 68-2-27:1987 (PN-92/E-04605.01) oraz IEC 68-2-29:1987 (PN-92/E-04605.02). Ustalono, że wymienione badania są badaniami typu. Zamieszczono: definicje używanych terminów; warunki badania; znormalizowane klasy ostrości badań; procedurę badania; kryteria akceptacji wyników. Ustalono, że postanowienia normy dotyczą tylko nowych przekaźników i urządzeń zabezpieczeniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60255-21-2:2000 - wersja polska
Tytuł Przekaźniki energoelektryczne -- Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne -- Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne
Data publikacji 11-01-2000
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 60255-21-2:1995 [IDT], IEC 60255-21-2:1988 [IDT]
Zastępuje PN-E-88607:1990 - wersja polska
ICS 29.120.70