PN-EN 60204-11:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV

Zakres

Określono wymagania dotyczące elektrycznego i elektronicznego wyposażenia i układów przeznaczonych do maszyn w tym grupy maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany, lecz z wyłączeniem systemów wyższego poziomu (np. komunikacji między systemami), mające zastosowanie w przypadku wyposażenia elektrycznego lub jego części pracujących przy napięciu nominalnym zasilania przekraczającym 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczającym 36 kV prądu przemiennego lub prądu stałego i przy częstotliwościach znamionowych nie przekraczających 200 Hz

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60204-11:2003/AC:2011P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60204-11:2003 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV
Data publikacji 14-11-2003
Data wycofania 28-05-2019
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 60204-11:2000 [IDT], IEC 60204-11:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60204-11:2002 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.110
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60204-11:2003/AC:2011P