PN-EN 60094-7:1998 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Systemy zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych na taśmach magnetycznych -- Kaseta do nagrań handlowych i powszechnego użytku

Zakres

Stosuje się łącznie z czwartym wydaniem normy IEC 94-1. Numeracja punktów odpowiada numeracji zastosowanej w IEC 94-1; każda zmiana wprowadzona w tym arkuszu modyfikuje tekst normy IEC 94-1. Brak zmiany w niniejszym arkuszu oznacza, że stosuje się postanowienia odpowiedniego punktu normy IEC 94-1. Zawiera cztery części: ogólną, wymagania mechaniczne, wymagania elektryczne oraz część dotyczącą oznaczania taśm i nagrań

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60094-7:1998 - wersja polska
Tytuł Systemy zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych na taśmach magnetycznych -- Kaseta do nagrań handlowych i powszechnego użytku
Data publikacji 26-02-1998
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60094-7:1993 [IDT], EN 60094-7:1993/A1:1996 [IDT], IEC 60094-7:1986 [IDT], IEC 60094-7:1986/AMD1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-T-86160-07:1993 - wersja polska
ICS 33.160.30