PN-EN 60094-5:1998 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych na taśmach magnetycznych -- Parametry elektryczne taśm magnetycznych

Zakres

Normą objęto nieperforowane taśmy magnetyczne do analogowego zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych, zarówno profesjonalne jak i powszechnego użytku. Wyszczególniono oraz zdefiniowano parametry, metody pomiarów i urządzenia potrzebne do określenia parametrów elektrycznych taśm magnetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60094-5:1998 - wersja polska
Tytuł Systemy zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych na taśmach magnetycznych -- Parametry elektryczne taśm magnetycznych
Data publikacji 26-02-1998
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60094-5:1993 [IDT], EN 60094-5:1993/A1:1996 [IDT], IEC 60094-5:1988 [IDT], IEC 60094-5:1988/AMD1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-T-86160-05:1991 - wersja polska
ICS 33.160.30