PN-EN 60079-18:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-18:2011 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dotyczące budowy, badania i znakowania urządzeń elektrycznych, ich części oraz podzespołów Ex z typem ochrony hermetyzowanej "m" przeznaczonych do stosowania w gazowych lub pyłowych atmosferach wybuchowych. Określono wymagania ogólne, konstrukcyjne oraz wymagania dotyczące części urządzeń, temperatur oraz typów i warunków badań. Podano 15 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-18:2010 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 14-11-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-18:2009 [IDT], IEC 60079-18:2009 [IDT], IEC 60079-18:2009/COR1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-18:2006 - wersja polska, PN-EN 61241-18:2005 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-18:2011 - wersja polska