PN-EN 60079-18:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-18:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 18: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń hermetyzowanych "m"

Zakres

Podano specyficzne wymagania dla budowy, badania i znakowania urządzeń elektrycznych z ochroną hermetyzowaną typu "m". Podano ogólne wymagania dla urządzeń i ich części oraz wymagania temperaturowe i dotyczące budowy. Opisano badania i znakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-18:2006 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 18: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń hermetyzowanych "m"
Data publikacji 25-09-2006
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-18:2004 [IDT], EN 60079-18:2004/corrigendum Apr. 2006 [IDT], IEC 60079-18:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-18:2004/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 60079-18:2004 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-18:2010 - wersja angielska