PN-EN 55016-1-6:2015-03/A2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-6: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Wzorcowanie anten EMC

Zakres

Wprowadzono zmiany w rozdziale 2, podrozdziałach 3.1.2.5, 3.2, 5.2.1, 6.3.2 oraz Bibliografii, dodano nowe podrozdziały 5.2.3, 5.2.4 i 5.2.5 oraz nowy załącznik J.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-1-6:2015-03/A2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-6: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Wzorcowanie anten EMC
Data publikacji 08-12-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-1-6:2015/A2:2022 [IDT], CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20