PN-EN 521+AC:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące konstrukcji i charakterystyki działania w aspekcie bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania energii przenośnych urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe przy ciśnieniu zasilania równym prężności par występującej w pojemniku z gazem lub butli do gazu, z wyjątkiem pojemników z gazem wstawianych w obudowie w pozycji horyzontalnej.
UWAGA Urządzenia te są w dalszym tekście nazywane „urządzeniami”.
Niniejszy dokument dotyczy różnych typów przenośnych urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe przy ciśnieniu równym prężności par i zaprojektowanych do zasilania z pojemników jednorazowych zgodnych z EN 417 lub butli do gazu.
W niniejszym dokumencie uwzględniono urządzenia do użytku tylko na zewnątrz lub w przestrzeniach dobrze wentylowanych.
Na przykład uwzględniono następujące typy urządzeń:
a) urządzenia do gotowania i pieczenia (kuchenki, opiekacze, grille...);
Niniejszy dokument nie dotyczy grilli, które mogą być używane wewnątrz pomieszczeń;
b) urządzenia oświetleniowe;
c) urządzenia grzewcze;
Niniejszy dokument dotyczy tylko urządzeń o maksymalnym obciążeniu cieplnym do 3 kW (na podstawie Hs), używanych tylko na zewnątrz;
d) palniki lutownicze;
Niniejszy dokument dotyczy tylko palników lutowniczych bez giętkiego węża;
e) palniki laboratoryjne.
Wymagania dotyczą wymienionych urządzeń lub ich części funkcjonalnych niezależnie, czy części te są wbudowane w zespół urządzenia, czy też działają oddzielnie.
Urządzenia uwzględnione w niniejszym dokumencie nie są podłączone do przewodu odprowadzającego spaliny i nie są zasilane z sieci elektrycznej.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono ani urządzeń zasilanych LPG w fazie ciekłej, ani mających wbudowany stały zbiornik, który może lub nie może być ponownie napełniany przez użytkownika.
Dokument nie dotyczy zapalniczek określonych w EN ISO 9994.
Nie dotyczy także urządzeń gazowych działających z zaworem pojemnika, który jest poziomo zabudowany w obudowie urządzenia zwanego również „płaską przenośną kuchenką gazową”.
Wymagania dla racjonalnego wykorzystania energii zostały określone dla palników kuchenki.
Wymagań takich nie określono dla innych urządzeń, ponieważ:
- w przypadku opiekaczy i grilli, jest to sposób gotowania, który jest uzyskiwany za pomocą różnych środków, takich jak elementy promieniujące; ponadto ten sposób gotowania zmienia się w zależności od rodzaju potraw i regionu, w którym urządzenie jest używane;
- w przypadku urządzeń oświetleniowych zużycie gazu jest znikome, ponieważ te urządzenia mają bardzo małe obciążenie cieplne i są używane tylko przez kilka godzin w roku;
- w przypadku urządzeń grzewczych całe wytwarzane ciepło jest odprowadzane do środowiska;
- w przypadku narzędzi takich jak palniki lutownicze, które nie są narzędziami do profesjonalnego, regularnego stosowania, zużycie gazu zależy w dużym stopniu od sposobu ich użytkowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 521+AC:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego
Data publikacji 04-12-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 521:2019+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 521:2019-08 - wersja angielska
ICS 27.060.20