PN-EN 520+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

Wyszczególniono charakterystyki i właściwości płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do zastosowania przy pracach konstrukcyjno-budowlanych oraz płyty gipsowo-kartonowe stosowane w pracach wykończeniowych. Obejmują one płyty przeznaczone do bezpośredniej dekoracji powierzchni albo do wykonywania tynku gipsowego

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 520+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 09-08-2012
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 520:2004+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 520+A1:2010 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 91.100.10