PN-EN 50689:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wymagania szczegółowe dla urządzeń laserowych do powszechnych zastosowań

Zakres

Niniejszy dokument zawiera definicje oraz określa wymagania szczegółowe dla produktów konsumenckich zawierających lasery. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów laserowych dostępnych dla konsumentów. Niniejszy dokument określa wymagania, które są dodatkowe w odniesieniu do wymagań określonych w EN 60825-1. Włączone konsumenckie produkty laserowe zasilane bateryjnie, a także konsumenckie produkty laserowe zasilane w inny sposób. Wymagania niniejszego dokumentu dotyczą wyłącznie zagrożeń dla oczu i skóry wywołanych z promieniowaniem laserowym. Inne zagrożenia nie są objęte jego zakresem. Zgodność z niniejszym dokumentem może być niewystarczająca do spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących wydajności i testowania, innych obowiązujących normach bezpieczeństwa produktu. Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje konsumenckich produktów laserowych, które są zaprojektowane do projekcji promieniowania laserowego w zakresie długości fal od 380 nm do 780 nm na siatkówkę, przy zamierzonym czasie użytkowania trwającym potencjalnie wiele godzin w ciągu dnia (np. przy zastosowaniu w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej). Wynika to z tego, że obecnie nie jest możliwe określenie limitów emisji, które wykluczają jakiekolwiek potencjalnie niekorzystne skutki dla codziennego (dzień po dniu) użytkowania tego typu wyrobów. Zakres tego dokumentu nie obejmuje produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego (niekonsumenckich (profesjonalnych) produktów laserowych), a ograniczenia określone w tym dokumencie nie mają zastosowania do produktów laserowych innych niż produktów konsumenckich. W przypadku niekonsumenckich produktów laserowych zgodność z normą EN 60825-1 jest wystarczająca do osiągnięcia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Dokument ten określa również, które podgrupy laserów są dozwolone jako produkty konsumenckie. Uwzględniono ograniczoną grupę produktów laserowych klasy 3R. Ryzyko obrażeń jest na tyle niskie, aby można było je zaakceptować w racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania (w tym przewidywalnego niewłaściwego użytkowania) w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD) i dyrektywą niskonapięciową (LVD) dla produktów konsumenckich. Zabawki elektryczne, które są objęte normą EN 62115, zawierające lasery, są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu. Konsumenckie produkty laserowe klasy 1C nie są objęte zakresem tego dokumentu. Na przykład produkty laserowe klasy 1C do pielęgnacji urody i kosmetyków są objęte normą prEN IEC 60335-2-113:202X.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50689:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wymagania szczegółowe dla urządzeń laserowych do powszechnych zastosowań
Data publikacji 24-05-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN 50689:2021 [IDT]
ICS 13.280, 31.260