PN-EN 50632-2-22:2016-03/A1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek i bruzdownic

Zakres

Zmodyfikowano Przedmowę europejską.

Zmodyfikowano Podrozdział 4.3, "Warunki pracy” zastępując obecne Tablice 101 i 102 następującymi nowymi tablicami:

--> Tablica 101 — Warunki pracy przecinarek
--> Tablica 102 — Warunki pracy bruzdownic

Zmodyfikowano rysunki zastępując obecne Rysunki 101 i 102 następującymi nowymi rysunkami:

--> Rysunek 101 — Zestaw do prób przecinarek
--> Rysunek 102 — Zestaw do prób bruzdownic

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50632-2-22:2016-03/A1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek i bruzdownic
Data publikacji 09-11-2022
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 50632-2-22:2015/A1:2021 [IDT]
ICS 25.140.20