PN-ETSI EN 300 176-2 V2.4.1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 2: Dźwięk i mowa

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje badania mające zastosowanie do wszystkich urządzeń cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT), obejmujące każdy zakres częstotliwości w nich stosowany (włączając częstotliwości systemu IMT-2000) i badania stosowane do transmisji mowy i dźwięku w systemie DECT, opisane w ETSI EN 300 175-8.
Celami niniejszego dokumentu są:
• efektywne wykorzystanie widma częstotliwości;
• nie zakłócanie jakiekolwiek dołączonej sieci i jej usług;
• nie zakłócanie innych sieci radiowych i ich usług;
• nie zakłócanie innych dołączonych urządzeń DECT i ich usług;
• współpraca pomiędzy urządzeniami końcowymi poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną, włączając w to sieci ISDN/PSTN i internet.
Badania rozwiązań zawartych w ETSI EN 300 175-1 do ETSI EN 300 175-8 zabezpieczają powyższe cele.
Badania zawarte w ETSI EN 300 176 podzielono na dwie części:
• część 1 obejmuje badanie parametrów częstotliwości radiowych, elementów bezpieczeństwa i protokołów DECT do badania częstotliwości radiowych i efektywnego wykorzystania pasma
• część 2 (niniejszy dokument) opisuje badania w zakresie wymagań dotyczących mowy i dźwięku pomiędzy interfejsem sieci i interfejsem DECT PT lub pomiędzy interfejsem radiowym DECT CI i alternatywnie interfejsem DECT PT lub FT. Niniejszy dokument nie jest stosowany do urządzeń końcowych projektowanych specjalnie dla niepełnosprawnych (np. ze wzmocnieniem odebranej mowy wspomagającym lepsze słyszenie).
Urządzenia końcowe DECT składają się z następujących elementów:
a) części stacjonarnej (FP);
b) części przenośnej (PP);
c) adaptera terminala bezsznurowego (CTA);
d) bezprzewodowej stacji retransmisyjnej (WRS) (połączone FP i PP).
Niniejszy dokument ma strukturę pozwalającą na badania zarówno:
a) łącznie FP i PP; lub
b) oddzielnie FP i PP.
Kiedy DECT FP jest podłączona do PSTN i są szczególne wymagania dla telefonii, będzie to uwzględniane wewnątrz FP

* wymagane pola

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 176-2 V2.4.1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 2: Dźwięk i mowa
Data publikacji 07-02-2023
Liczba stron 347
Grupa cenowa XH
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 176-2 V2.4.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 176-2 V2.3.1:2020-07 - wersja angielska
ICS 33.070.30