PN-EN 50577:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę badań służącą do oceny utrzymania ciągłości zasilania dla kabli i przewodów elektrycznych posiadających cechę ognioodporności zgodnie z wymaganiami EN 13501-3. Na podstawie badań określa się czas utrzymania ciągłości obwodu kabli lub przewodów narażonych na działanie ognia w warunkach opisanych przez znormalizowaną krzywą czas/temperatura w EN 1363-1. Niniejszą Normę Europejską stosuje się łącznie z EN 1363-1. Niniejsza Norma Europejska dotyczy kabli i przewodów zasilających i sterowniczych na napięcie znamionowe do 600/1 000 V włącznie. Kable lub przewody są badane w znormalizowanych, reprezentatywnych warunkach instalacji. Badania nie służą do oceny jakości pracy systemu kablowego. W niniejszej Normie Europejskiej, w Załączniku A zawarto zakres bezpośredniego stosowania i zasady rozszerzenia zakresu stosowania wyników badań (EXAP) (Anex B). Wybór kabli do badań, w celu zakwalifikowania do odpowiedniej rodziny, znajduje się w Załączniku B. W przypadku, jeśli wybór przewodów nie jest zgodny z załącznikiem B, wyniki badań mają zastosowanie jedynie do kabli testowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50577:2016-02/Ap1:2020-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 50577:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)
Data publikacji 02-02-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50577:2015 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 50577:2016-02/Ap1:2020-10E