PN-EN 50363-5:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50363-5:2010 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 5: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów

Zakres

Obejmuje wymagania dotyczące usieciowanych bezhalogenowych materiałów izolacyjnych o zwykłej i zwiększonej ciepłoodporności, odporne na działanie ozonu i spełniające wymagania dotyczące odporności na palenie według EN 50267 i EN 60684-2

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-5:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 5: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów
Data publikacji 15-03-2006
Data wycofania 22-04-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-5:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 50363-5:2010 - wersja polska