PN-EN 516:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do instalacji umożliwiajacej dostęp do dachu (do wyrobów budowlanych) na trwałe przymocowanej do konstrukcji nośnej dachów pochyłych, przeznaczonej do stania lub chodzenia w trakcie kontroli, utrzymania i naprawy urządzeń ponaddachowych. Podano podstawowe wymiary, stosowane materiały, wymagania dotyczące nośności instalacji służącej do wejścia na dach, sposóbu zamocowania do konstrukcji dachu, łącznia z systemem zamocowań i włączono metody badania. Dokument nie ma zastosowania do drabin na stałe zamocowanych na dachach pochyłych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 516:2007 - wersja polska
Tytuł Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie
Data publikacji 16-03-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 516:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 516:2006 - wersja angielska
ICS 91.060.20